*****

Magyarországon több, mint két millióan vagyunk nyugdíjasok.
Mi vagyunk a Ratkó korszak gyermekei. Mozgalmas életet éltünk, nem unatkoztunk egy percig sem. Többször megváltoztattuk magunk körül a világot és többször megváltozott körülöttünk a világ.
Mi a közösséghez tartozás szellemében nevelkedtünk, a mások segítésének szándékával. Azt látjuk, hogy aktivitásunkra, tudásunkra jelenleg is szükség van Magyarország, és Európa formálásában.
Elhatároztuk, hogy netovább.
Elég volt, hogy egyszerű szavazógépnek tekintsenek bennünket.
Elég volt a „néppártok”eredménytelen szócsépléséből.
Elég volt abból az arcátlan tolvaj tempóból, ahogyan az országot kormányozzák.
Megelégeltük, hogy a rendszerváltás 27 évének vesztesei legyünk.
Nem fogunk feltartott kezekkel, megadóan és engedelmesen masírozni a nyomorba.

*****

A Nyugdíjasok Pártja 50+ rétegpárt. Feladatunknak az időkorúak érdekeinek politikai képviseletét tartjuk. Azokat a közös időskori érdekeket kívánjuk hangsúlyosan képviselni, amelyekben konszenzus alakítható ki a különböző értékek mentén erősen széttagolt időskorú társadalmon belül.
Miért? Mi szükség van erre? Hát az MSZP nem akarja a nyugdíjasokat is képviselni? Dehogynem! Hát a Fidesz – KDNP nem gondolja, hogy ők majd megvédik a nyugdíjakat? Dehogynem! Hát a DK és a többiek nem gondolják, hogy csakis ők tudják az időskorúakat boldoggá tenni? Dehogynem!
Akkor miért vagyunk mégis szegények? Miért vagyunk mégis kiszolgáltatottak? Miért érezzük magunkat becsapva és kifosztva? Miért érezzük magunkat megalázva és megnyomorítva?
Nem csupán a jelenlegi kormány bűne ez – bár sokat tett a helyzet súlyosbodásáért. A rendszerváltás egészének folyamatai vezettek oda, hogy mára a helyzet tarthatatlanná vált. És ami a legszomorúbb: egyáltalán nem látszik, hogy a helyzet mitől változna meg!
Szükséges egyértelműen kijelenteni: céljaink elérést nem bízhatjuk másokra.
Mi, 50 pluszosok, úgy ítéljük meg, hogy honfitársaink és számunkra is nagyobb eredménnyel járna, ha létszámunk, elvégzett munkánk arányában vennénk részt a közéletben.

*****

Nem fogadjuk el, ha a politikai korrektség mellébeszélést eredményez, de azt sem, hogy annak elhagyása hazug propagandára vezet; a szemfényvesztő politikai kétszínűség helyett az egyenes beszédet támogatjuk, ezért:

  • minél szélesebb körű parlamenti-, önkormányzati és európai parlamenti képviselet megteremtésére törekszünk, megfelelő támogatottság esetén vállaljuk a kormányzati- és a területi önkormányzati irányítás felelősségét,
  • amennyiben az értékrendünknek megfelel, konkrét ügyek mentén készek vagyunk együttműködni a mindenkori kormánnyal, más pártokkal, civil szervezetekkel,
  • minden legális eszközt igénybe veszünk céljaink megvalósítása érdekében: indulunk a választásokon, parlamenti, területi önkormányzati és Európa Parlamenti képviselőket jelölünk, polgármesteri és főpolgármesteri jelölteket indítunk, helyi és országos népszavazásokat kezdeményezünk, szükség esetén a hatalommal szemben jogi eszközökkel élünk,
  • kiállunk a demokratikus szabadságjogok, az önkormányzatiság és a család védelme mellett,
  • határozottan fellépünk a korrupcióval szemben,
  • tiszteletben tartjuk a vallásszabadságot, minden ember legszemélyesebb ügyének tekintjük azt,
  • elítélünk mindenféle negatív diszkriminációt.

*****

Mi, időskorúak, nem a munkán és a tudáson alapuló gyarapodás ellen emeljük fel a hangunk, hanem az ellen, ha ez a gyarapodás érdemtelenül történik, személyi, hatalmi kapcsolatokon, és korrupcióból származik! Minden törvényes eszközt felhasználva visszaállítjuk a tisztességes munka becsületét!
Új rendet kell építenünk, a valódi polgári Magyarország rendjét.
Mi, idősek, kezet nyújtunk a különböző generációknak; a bölcsőtől a sírig mindenki fontos számunkra. Cselekvő és segítő szándékkal tekintünk a felnövekvő- és az aktív korosztályok életének alakulására is. Támogatjuk a boldogulásukat elősegítő törekvéseket, erőnkhöz mérten aktív módon kívánunk hozzájárulni azok sikeréhez. Cserében elvárjuk a társadalomtól, hogy az időskorúak megszerzett élettapasztalataiknak, tudásuknak, képességeiknek, készségeiknek és gazdasági erejüknek megfelelő súlyt kapjanak a társadalom életében.
Itt az ideje, hogy felismerjük erőnket, hogy kézbe vegyük sorsunkat, hogy elhiggyük, hogy együtt képesek vagyunk saját- és szűkebb/tágabb közösségünk életét jobbá tenni!

*****

Nyugdíjasok Pártja 50+ 2017 – 2021